Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản khi sử dụng bất kỳ nội dung trên website cũng như tải và cài đặt phần mềm, Plugin … được giới thiệu trên website.

Phát sinh (nếu có) khi cài đặt, sử dụng phần mềm:
Tất cả các lỗi phát sinh nếu có do phần mềm khi cài đặt và sử dụng gây ra thuộc trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức (nhà phát hành) phần mềm đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc những lỗi này.
Bản quyền bài viết:
www.downloadfreefull.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
– Bạn không được phép sử dụng nội dung trên www.downloadfreefull.com vào mục đích thương mại.
– Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
– Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ www.downloadfreefull.com.
Nếu phát hiện sự sao chép mà chưa được sự cho phép, chúng tôi sẽ thông báo lên cơ quan chức năng hoặc tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ nội dung của mình.
Bản quyền phần mềm:
Chúng tôi với tư cách là người biên soạn và giới thiệu tính năng phần mềm đến người dùng. Phần mềm được cung cấp bởi các nhà phát hành, hay tác giả của phần mềm (Nhà xuất bản). Toàn bộ bản quyền phần mềm, trách nhiệm pháp lý của phần mềm đều thuộc nhà xuất bản của phần mềm đó.
Bản quyền logo – banner
Tất cả các logo – banner trong việc phổ biến thương hiệu của blog đều được sử dụng độc quyền tại www.downloadfreefull.com
Việc tuân thủ các điều khoản sử dụng trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, chưa có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào nên việc chấp hành các điều khoản sử dụng trên là một cách tôn trọng lẫn nhau.
THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
www.downloadfreefull.com giữ quyền thay đổi và sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website www.downloadfreefull.com. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng www.downloadfreefull.com sau khi các thay đổi và sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và sửa đổi đó.